Algemene voorwaarden

ilovemycity is een handelsnaam van MediaFox B.V. (Kamer van Koophandel nr. 180.52.254 ). Bij het plaatsen van een bestelling sluit u een koopovereenkomst met MediaFox B.V. De productie en levering van onze producten is in handen van PLM Photo B.V. (Kamer van Koophandel nr. 532.64.681).
Ilovemycity hanteert de leveringsvoorwaarden van PLM Photo B.V. en de leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U vindt de leveringsvoorwaarden HIER.

 • U bestelt via de site en betaald direct via ideal, creditcard of PayPal. Als u de betaling om welke reden niet kunt afronden is er geen opdracht geplaatst. Mocht u dit niet kunnen oplossen neemt u dan contact met ons op via info@ilovemycity.nl
 • Is de betaling geslaagd, dan ontvangt u direct een bericht van ons per mail dat de bestelling is geplaatst en de order in behandeling wordt genomen.
 • Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 • Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen, maar zijn niet betwistbaar. Alle producten die door ons verzonden worden zijn goed gecontroleerd op kwaliteit.
 • Bestellingen worden bezorgd door DHL. Op afleveradres dient tijdens kantooruren altijd iemand bereikbaar te zijn. Er wordt vooraf altijd een afspraak gemaakt wanneer de levering plaatsvindt. Er moet altijd iemand aanwezig zijn die de bestelling in ontvangst neemt.
  Een 2e aanlevering brengt extra kosten met zich mee.
 • Verzendkosten voor zendingen op de Waddeneilanden en naar het buitenland alleen in overleg.
 • Ilovemycity is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het overschrijden van de levertijd wanneer de productiematerialen niet voorradig zijn. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst op te schorten of te weigeren en geeft de koper geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
 • Typefouten, evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving en prijzen zijn voorbehouden.
 • MediaFox B.V. behoudt zich het recht een bestelling te weigeren.
 • Eventuele tekortkomingen en of beschadigingen dienen direct bij ontvangst van de goederen aan PLM Photo B.V. te worden gemeld via info@plm.nl

Door uw bestelling op ilovemycity.nl geeft u te kennen dat u met de leverings- garantie- en betalingsvoorwaarden van MediaFox B.V. akkoord gaat. MediaFox B.V. behoudt zich het recht de leverings- garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling met betaling heeft afgerond en ilovemycity.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Hierna is de bestelling gemaakt en kan niet meer geannuleerd worden aangezien de bestelling op maat gemaakt wordt en de materialen hiervoor direct gemaakt/besteld worden.

Aanbiedingen en bestellingen.

Alle op de website van ilovemycity.nl getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier/ producent geleverd kan worden. Afbeeldingen teksten en informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website.

 

Betalingsgegevens
Onze betalingsgegevens zijn als volgt:
Rekeningnummer :  NL18ABNA0488388058 tnv: MediaFox BV
BIC: ABNANL2A
BTW nr:  NL 8085.20.386.B01

Geschillen

Alle geschillen ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats MediaFox B.V. Op elke overeenkomst tussen MediaFox B.V. en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

Indien het door ilovemycity.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is bepaald met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. Nimmer is ilovemycity.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6 titel 3 afdeling 3 BW). Evenmin is ilovemycity.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.