DISCLAIMER

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt I Love my City geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- of typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. I Love my City aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

COPYRIGHT

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I Love my City.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en het voor studiedoeleinden te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Het betreft foto’s en afbeeldingen die door de diverse leveranciers en merken zijn aangeleverd. Van deze foto’s en afbeeldingen ligt het copyright bij de betreffende fotograaf/merk. I Love my City heeft toestemming deze informatie op deze site te publiceren. Ook deze informatie mag niet zonder toestemming van I Love my City worden gebruikt op welke manier dan ook.